Bo- og dagtilbud

Bo- og dagtilbud

Botilbuddet og dagtilbuddet er en del af Askovhus rehabiliterende indsats til mennesker med spiseforstyrrelse. Hvis du skal bo i Askovhus, er du også tilknyttet Askovhus’ dagtilbud, men det er også muligt at benytte dagtilbuddet alene, uden at bo i Askovhus.

For at benytte Askovhus’ bo- eller dagtilbuddet skal du først søge om bevilling i din kommune. Herefter skal du til en visitationssamtale, så vi kan sammensætte det bedst mulige tilbud til dig.

Botilbud

Askovhus tilbyder tre former for botilbud (bofællesskab, delebolig og solistbolig), der kan støtte dig i at klare hverdagslivets udfordringer bedst muligt. Botilbuddet har til formål at hjælpe med rehabilitering af personlige og sociale kompetencer.

Dagtilbud

Dagtilbuddet er et trygt fællesskab, hvor du kan få lov til bare at være. Der er også plads til at træne forskellige færdigheder for eksempel at indgå i sociale sammenhænge og måltidsstøtte.