fbpx Beskæftigelsesforløb til personer med spiseforstyrrelser
Kvinde med ryggen til - Askovhus

Beskæftigelsesforløb

Kvinde med ryggen til - Askovhus

Beskæftigelsesforløb

Kvinde med ryggen til - Askovhus

Beskæftigelsesforløb

Beskæftigelsesforløb

Askovhus tilbyder et beskæftigelsesforløb til mennesker med spiseforstyrrelser, der ønsker hjælp til at komme tættere på uddannelse og job

Målet med beskæftigelsesforløbet er at skabe et hverdagsliv med større trivsel og bedre livskvalitet, så du får mere overskud og energi til at fokusere på beskæftigelse og uddannelse.

Forløbet er særligt tilrettelagt mennesker med spiseforstyrrelser.

Beskæftigelsesforløbet kan enten bevilges af kommunen, eller du kan vælge at betale for det selv.

Tilbuddet er til dig, der:

 • Er minimum 17 år og har en spiseforstyrrelse
 • Har en BMI på minimum 18
 • Måske er usikker på, hvad du gerne vil
 • Ønsker at komme i gang med praktik, job eller uddannelse
 • Er motiveret for at skabe en hverdag med mere livskvalitet
 • Ønsker hjælp til at gøre brug af egne ressourcer
 • Ønsker støtte til at normalisere din spisning og gøre tanken om mad mindre dominerende i hverdagen.

Forløbets indhold

Beskæftigelsesforløbet består af forskellige dele, hvor nogle er obligatoriske, mens andre er valgfrie. Inden opstart skal du til en visitationssamtale, så vi kan sammensætte et forløb, der passer til dine behov.

Kvinde skriver noget på et papir med en tusch

Obligatoriske elementer

Gennem forløbet vil du både være tilknyttet en mentor med sociale og psykologiske kompetencer og en beskæftigelsesmentor. Du vil undervejs deltage i en beskæftigelsesworkshop og få trænet forskellige færdigheder, som bringer dig tættere på dine ønsker om job eller uddannelse.

Mentor med fokus på sociale og psykologiske kompetencer

Sammen med mentoren vil I afklare personlige og sociale mål, og mentoren vil også hjælpe dig med at håndtere kriser og udfordringer i hverdagen undervejs i forløbet.

Når du er i vores beskæftigelsesforløb, skal du være tilknyttet en mentor med fokus på de sociale og psykologiske kompetencer. Har du allerede sådan en eller en psykolog andetsteds, kan denne del af forløbet udgå.

Beskæftigelsesworkshop

I en workshop arbejdes der med uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter. Vi vil snakke om udfordringer og barrierer, der kan være, når man har en spiseforstyrrelse og skal i gang med et arbejde eller uddannelse. Du får også mulighed for tale om både positive og negative erfaringer og den angst og nervøsitet, der kan være forbundet med at skulle ud i arbejde eller uddannelse.

Beskæftigelsesmentor

Du vil være tilknyttet en beskæftigelsesmentor, der tager udgangspunkt i netop din situation og dine udfordringer. Sammen tilrettelægger vi et forløb, hvor vi bl.a. arbejder med faglige mål og finder frem til, hvad dine styrker og kompetencer er. Ud fra dem afklarer vi, hvilke udannelses- og arbejdsmuligheder du har.

Færdighedstræning

Du vil modtage træning i færdigheder, så du bliver i stand til at ændre nogle af de mønstre, der spærrer for uddannelse og arbejde. Færdighederne skal gøre, at du lettere kan begå dig i et studie- eller arbejdsmiljø. Sammen vil vi også finde ud af, hvilke ønsker og drømme du har for fremtiden.

Valgfrie elementer

De valgfrie hold er designet til at træne færdigheder og støtte op om beskæftigelsesindsatsen.

Kunstværksted

Kreativudfoldelse er en måde for dig at arbejde med mange af de ting, det ellers er svært at få sat ord på. Vi arbejder med den indre dommer og negative tanker som nogle af de forhindringer, der kan ligge på vejen til arbejde og uddannelse.

Kropsarbejde

For at kunne indgå på et studie eller arbejdsplads er det vigtigt at kunne mærke sig selv og sine egne behov. Målet for kropsarbejdet er derfor at blive klogere kroppens sprog, så du kan blive en større aktør i dit eget følelsesliv. Vi vil arbejde med din opmærksomhed på kroppens signaler.

Bliv en del af beskæftigelsesforløbet

Før du begynder i forløbet skal du til en visitationssamtale med en af vores psykologer i Askovhus. Det gør vi for at finde ud af, om tilbuddet passer til dig. Derudover skal du:

 • Have en behandlingsansvarlig læge (kan være din egen læge)
 • Have en BMI på min. 18 og max. 28
 • Kunne deltage aktivt i forløbet
 • Kunne komme til og fra Askovhus på egen hånd (hvis du har behov for en følgeordning eller anden praktisk støtte i opstartsfasen kan dette tilkøbes)
 • Ikke være midt i indkøring eller udtrapning af medicin

Bevilling af kommunen

Beskæftigelsesforløbet kan bevilges af din kommune som et aktivitetstilbud. I visitationsprocessen skal du sammen med din sagsbehandler bl.a. udfylde et henvisningsskema.

Kvinde taler i telefon

Kontakt os

Har du spørgsmål til et konkret forløb eller vil du gerne vide mere om Askovhus’ forskellige behandlingstilbud?

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 09.00-16.00