GENOPSLAG: ASKOVHUS SØGER TO PSYKOLOGER TIL BEHANDLING OG REHABILITERING

Stillingen genopslås frem til og med torsdag d. 26. juli.

Askovhus er AskovFondens specialiserede behandlings- og rehabiliteringstilbud til borgere med spiseforstyrrelse. Askovhus er VISO-leverandør og tilbyder en lang række rehabiliterende og terapeutiske indsatser til voksne med spiseforstyrrelse, hvilke bl.a. inkluderer botilbud, beskæftigelsestilbud, færdighedstræningsgrupper og individuel terapi. Alle indsatser i Askovhus tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi (DAT) og i Feedback Informed Treatment (FIT).

Askovhus er i gang med at udvikle en tidlig indsats med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen, så Askovhus fremadrettet kan tilbyde børn og unge med spiseforstyrrelse terapeutiske DAT-forløb bestående af individuelle samtaler og færdighedstræningsgrupper. Forløbet vil desuden omfatte en pårørendeindsats med samtaler og måltidstræning. Vi søger derfor to psykologer, der vil tage del i at udforme og udvikle DAT-behandlingsindsatsen til børn og unge samt varetage individuelle og gruppebehandlingsforløb med målgruppen af børn og unge samt deres forældre.

Som psykolog i Askovhus vil du få mulighed for at få udviklende, faglige udfordringer og et tæt teamsamarbejde kombineret med selvstændige opgaver og forløb. Du vil blive tilknyttet en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af bl.a. fire psykologer, socialrådgiver, miljøterapeutiske medarbejdere og forløbskoordinatorer med uddannelsesbaggrunde som socialpædagog, diætist, sygeplejerske og fysioterapeut. Du vil deltage i tværfaglig og individuel supervision, medarbejdermøder, DAT-teammøder og andre faglige aktiviteter. DAT-referencerammen fordrer, at du har kendskab til, erfaring med eller interesse for dialektisk adfærdsterapi, herunder i miljøterapi, da det vil være en del af det daglige arbejde at understøtte anvendelsen af DAT i alle indsatser i Askovhus.

ARBEJDSOPGAVERNE BESTÅR AF

Udvikling af DAT-behandlingsforløb til børn og unge med spiseforstyrrelse
Individuelle terapiforløb ud fra DAT
Færdighedstræning i gruppe ud fra DAT
Forældre- og familiesamtaler
Afholdelse af visitationssamtaler
Varetagelse af psykologiske undersøgelser
Varetagelse af krisetelefon som en del af et team på 10 personer
Deltagelse i medarbejdermøder, DAT-teammøder og andre faglige aktiviteter

DET ER EN FORDEL, AT DU

Har erfaring med at arbejde med personer med spiseforstyrrelse samt børn og unge
Har kendskab til og evt. erfaring med DAT og FIT
Besidder nysgerrighed, selvstændighed og engagement til at tage ansvar og handle
Kan skabe en tillidsfuld terapeutisk alliance med målgruppen
Trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde
Kan bevare ro og overblik, når der er travlt

VI TILBYDER

En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med behandling og rehabilitering til personer med spiseforstyrrelse
Ansvar og medindflydelse
Supervision og kurser
Faglig sparring med interne og eksterne sparringspartnere
En kultur med engagerede kollegaer
At være en del af NGO’en AskovFonden

ANSÆTTELSESVILKÅR OG -PROCEDURE

Stillingen er på 37 timer og er en projektansættelse, der løber frem til 2021 med mulighed for forlængelse. Ansøgningsfrist er torsdag d. 26. juli 2018 og ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 31. juli. Tiltrædelse er 1. oktober 2018 eller snarest muligt.

Ansøgning og CV sendes igennem anbefaljob.dk.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger om Askovhus findes på askovhus.dk og på facebook.com/Askovhus.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte direktør Line K. Sidenius, tlf. 23 43 72 42, eller psykolog Simone Kirkeskov Knudsen, tlf. 29 24 01 56.

FAKTA OM ASKOVFONDEN

AskovFonden er en NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år med en vision om, at fremelske de ressourcer og kompetencer, den enkelte har og derved skabe en platform for forandring, hvor mennesket er i centrum.

Læs mere på askovfonden.dk.