Træ med grønne blade og baghus

Vil du være en del af et specialiseret team, der hjælper mennesker med spiseforstyrrelser? Askovhus søger lige nu en medarbejder med en socialfaglig profil, f.eks. SOSU-hjælper, SOSU-assistent eller en studerende inden for området, til at hjælpe og yde spisestøtte til en af vores beboere.

Askovhus er AskovFondens specialiserede behandlings- og rehabiliteringstilbud til mennesker med spiseforstyrrelse. Askovhus er VISO-leverandør og tilbyder en lang række rehabiliterende og terapeutiske indsatser til børn, unge og voksne med spiseforstyrrelse, herunder botilbud, behandlingsforløb, færdighedstræningsgrupper og individuel terapi.

I Askovhus ser vi det hele menneske, og med afsæt i den enkeltes mål, drømme og ønsker arbejder vi sammen om at skabe et meningsfuldt liv, hvor spiseforstyrrelsen ikke fylder alt. Alle indsatser i Askovhus arbejder ud fra dialektisk adfærdsterapi (DAT) og Feedback Informed Treatment (FIT).

Om jobbet

Som vores nye kollega vil du blive ansat i Askovhus’ botilbud, hvor du skal varetage måltidsstøtte og relationsarbejde i et fast rul med en af vores beboere, som har en langvarig, svær spiseforstyrrelse. Beboeren er i et længerevarende botilbud og formålet med indsatsen er derfor at bedre livskvaliteten. Du vil have din daglige gang i beboerens hjem, og du vil blive en del af et ungt, erfarent team på 5-7 kolleger, der varetager forskellige funktioner omkring borgeren. Du vil få en grundig introduktion til opgaven.

Primære arbejdsopgaver

  • Du vil skulle støtte i måltidssituationer, som er meget udfordrende for beboeren
  • Du vil skulle opbygge og indgå i en støttende og respektfuld relation med beboeren i dennes eget hjem
  • Du vil skulle hjælpe med praktiske opgaver i hjemmet, f.eks. tøjvask, rengøring og indkøb
  • Du skal deltage på teammøder o.l. omkring beboeren samt deltage i fast supervision

Vi forventer, at du…

  • Har interesse for det udfordrende arbejde med mennesker med spiseforstyrrelse og deres specifikke udfordringer, især når det drejer sig om langvarig, svær spiseforstyrrelse
  • Eventuelt har viden om og erfaring enten med spiseforstyrrelse eller indenfor psykiatrien
  • Er uddannet SOSU-assistent, SOSU-hjælper eller har en anden pædagogisk, socialfaglig, sundhedsfaglig eller psykologisk grunduddannelse
  • Er struktureret, meget mødestabil, hviler i dig selv og tager ansvar for opgaven
  • Kan udvise ro, sikkerhed og være tydelig ift. den støtte, der skal gives til beboeren
  • Kan trives med at indtage en direktiv, fast og bestemt rolle i spisesituationen

Vi tilbyder

Du bliver en del af en tværfaglig arbejdsplads og et dygtigt team, som er højt specialiseret indenfor spiseforstyrrelse. Du vil få erfaring med og indsigt i langvarig, svær spiseforstyrrelse. Det er en udfordrende opgave, og du vil modtage grundig oplæring og komme på følgevagter, før du selv skal stå med ansvaret. Til jobsamtalen vil opgavens omfang blive uddybet.

Du vil få medindflydelse på dine opgaver og få sparring af kolleger og nærmeste leder. Du vil også modtage månedlig gruppesupervision. Som ansat i Askovhus bliver du også en del af NGO’en AskovFonden.

Det praktiske

Der tilbydes en fast stilling med et fleksibelt timetal på mellem 20-37 timer, hvilket også vil afhænge af dine ønsker. Din arbejdstid vil blandt andet være i aftentimerne og i weekenden i et fast rul, så det skal du kunne trives med. Der er løn efter kvalifikationer og tillæg for arbejde i ydertimerne.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 19. januar kl. 12, og der afholdes ansættelsessamtaler i løbet af uge 4. Vi ser gerne, du kan starte hurtigst muligt.

Søg stillingen her.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, bedes du kontakte direktør Line Sidenius på LKS@askovhus.dk.

Læs mere om Askovhus på her sitet, og besøg os på facebook.com/askovhus eller instagram.com/askovhus.dk.

Om AskovFonden

Askovhus er en del af AskovFonden, som er en non profit NGO med mere end 75 års erfaring med at arbejde med socialt udsatte. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I AskovFondens fem afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark.