ASKOVHUS SØGER SOCIALRÅDGIVER TIL BEHANDLINGSFORLØB TIL VOKSNE MED SPISEFORSTYRRELSE

Askovhus er AskovFondens specialiserede behandlings- og rehabiliteringstilbud til borgere med spiseforstyrrelse. Askovhus er VISO-leverandør og tilbyder en lang række rehabiliterende og terapeutiske indsatser til unge og voksne med spiseforstyrrelse, hvilke bl.a. inkluderer botilbud, beskæftigelsestilbud, færdigheds-træningsgrupper og individuel terapi. Alle indsatser i Askovhus tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi (DAT) og i Feedback Informed Treatment (FIT).

Askovhus er i gang med at udvikle en ny indsats med satspuljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet mhp. at tilbyde voksne med spiseforstyrrelsen BED (binge eating disorder) terapeutiske DAT-forløb bestående af individuelle samtaler og færdighedstræningsgrupper samt socialrådgivning. Forløbet vil desuden omfatte en pårørendeindsats med færdighedstræningsgrupper. Vi søger derfor en socialrådgiver, som kan varetage socialrådgivning til målgruppen af voksne med BED samt afholde pårørendegrupper i samarbejde med en psykolog.

Jobbet som socialrådgiver

Som socialrådgiver i Askovhus vil du få mulighed for at få udviklende, faglige udfordringer og et tæt teamsamarbejde kombineret med selvstændige opgaver og forløb. Du vil blive tilknyttet en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af bl.a. syv psykologer, to socialrådgivere, miljøterapeutiske medarbejdere og forløbskoordinatorer med uddannelsesbaggrunde som socialpædagog, sygeplejerske og fysioterapeuter. Du vil deltage i tværfaglig supervision, teammøder og andre faglige aktiviteter. DAT-referencerammen fordrer, at du har kendskab til, erfaring med eller interesse for dialektisk adfærdsterapi, herunder i miljøterapi, da det vil være en del af det daglige arbejde at understøtte anvendelsen af DAT i alle indsatser i Askovhus.

ARBEJDSOPGAVERNE BESTÅR AF:
Socialrådgivning til voksne med BED
Pårørendegrupper ud fra DAT
Socialrådgivning til Askovhus’ øvrige målgruppe
Varetagelse af krisetelefon som en del af et team på 15 personer
Deltagelse i teammøder og andre faglige aktiviteter

DET ER EN FORDEL, AT DU:
Har erfaring med at arbejde med personer med
spiseforstyrrelse, herunder BED
Har kendskab til og evt. erfaring med DAT og FIT

– Har erfaring med myndighedsarbejde
Besidder nysgerrighed, selvstændighed og engagement til at tage ansvar og handle
Kan skabe en tillidsfuld samarbejdsrelation med målgruppen
Trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde
Kan bevare ro og overblik, når der er travlt

VI TILBYDER:
En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med behandling og rehabilitering til personer med spiseforstyrrelse
Ansvar og medindflydelse
Supervision og kurser
Faglig sparring med samarbejdspartnere
En kultur med engagerede kollegaer
At være en del af NGO’en AskovFonden

ANSÆTTELSESVILKÅR OG -PROCEDURE

Stillingen er på 37 timer og er en projektansættelse, der løber frem til udgangen af 2021 med mulighed for forlængelse. Ansøgningsfrist er fredag d. 25. januar 2019 kl. 12, og ansættelsessamtaler afholdes mandag-tirsdag d. 28.-29. januar. Tiltrædelse snarest muligt, dog senest 1.3.2019.

Ansøgning og CV sendes igennem anbefaljob.dk.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Yderligere oplysninger om Askovhus findes på askovhus.dk og på facebook.com/Askovhus.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte direktør Line K. Sidenius, LKS@askovhus.dk.

FAKTA OM ASKOVFONDEN
AskovFonden er en NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år med en vision om, at fremelske de ressourcer og kompetencer, den enkelte har og derved skabe en platform for forandring, hvor mennesket er i centrum.

Læs mere på askovfonden.dk.