Askovhus søger ny relationsmedarbejder

Brænder du for at arbejde i et dynamisk miljø med rehabilitering af sårbare unge med spiseforstyrrelser? Så tilbyder vi et attraktivt og udviklende, lønnet studiejob.

Askovhus arbejder med behandling og specialiseret rehabilitering af sårbare unge mellem 17 og 35 år, der har en spiseforstyrrelse. Askovhus er VISO-leverandør og ligger på Nørrebro i København. Her tilbyder vi både botilbud, dagtilbud og ambulant psykologisk behandling samt natur- og tvangsoverspisnings-forløb. I Askovhus tager vi afsæt i den enkeltes situation, ønsker, mål og drømme

Vores medarbejdergruppe er tværfaglig og består af pædagoger, psykologer, sygeplejerske, lærer, fysioterapeut, socialrådgiver, vidensmedarbejder, kommunikationsmedarbejder og studerende med relevant uddannelsesbaggrund.

OM JOBBET SOM RELATIONSMEDARBEJDER

Som relationsmedarbejder i Askovhus vil du blive en del af en gruppe på ca. 20-25 studerende, der alle arbejder som relationsmedarbejdere. Dine opgaver vil bl.a. bestå i:

  • At støtte de unge i vores dagtilbud og til fællesspisninger
  • At støtte de unge omkring måltider i deres egen lejlighed
  • At fungere som rollemodel og indgå i udviklende relationer med de unge

Du vil modtage månedlig supervision i dialektisk adfærdsterapi og deltage i samarbejdsmøder med den tværfaglige medarbejdergruppe. Arbejdet som relationsmedarbejder rummer desuden gode muligheder for, at du som menneske og studerende kan lære meget om den enkelte og gruppens hverdagsliv og tanker.

Du skal kunne forpligte dig for minimum 1 år (og gerne mere).

ANSÆTTELSES-VILKÅR OG –PROCEDURE

Du vil typisk kunne få 2-4 vagter pr. uge i eftermiddags-/aftentimerne (spisestøtte) eller mellem 9-16 (vagt i dagtilbuddet). Vi tilbyder minimum 10 timer pr. uge i gennemsnit. Grundlønnen er 138,69 kr. i timen, og dertil kommer diverse aften- og weekendtillæg.

Ansøgningsfrist er fredag d. 14. februar kl. 12. Du ansøger igennem Anbefaljob.dk.

OM ASKOVFONDEN

AskovFonden er en NGO med mere end 75 års erfaring i at skabe sociale løsninger. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark og tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år. Vores vision er at give mennesker styrken og modet til sat tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af.

Læs mere på askovfonden.dk