Askovhus søger kreativ, socialfaglig medarbejder

Askovhus er AskovFondens specialiserede tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelser. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) udgør det metodiske fundament i Askovhus’ arbejde. Vores dagtilbud er den praksisnære aktivitetsplatform, hvor målgruppen dagligt modtager støtte til spisning og deltager i færdighedsgenererende aktiviteter og grupper.

Personalegruppen er tværfaglig og består af psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere, en sygeplejerske, en psykomotorisk terapeut, en fysioterapeut, en lærer, akademikere og kandidatstuderende.

Vi søger en kreativ socialfaglig medarbejder, som er i øjenhøjde med målgruppen og kan bidrage til udvikling og implementering af de aktiviteter, der skal indgå i vores daglige praksis i dagtilbuddet.

Det er vigtigt, at du kan sætte dig ind i målgruppen, deres muligheder og udfordringer, og at du har lyst til at arbejde med afsæt i Askovhus’ metode og praksis inden for dialektisk adfærdsterapi.

DU VIL…:

 • Skulle være klar til at påtage dig måltidsstøtte og praktiske gøremål, som led i det pædagogiske arbejde og være medansvarlig for driften i dagtilbuddet
 • Skulle varetage ansvaret for at understøtte en gruppe borgeres brug af dagtilbuddet, således at der sikres kvalitet og struktur ift. den enkeltes støttebehov
 • Skulle bidrage til at fastholde fokus på anvendelsen af vores metodiske tilgang – både i udviklingen af nye aktiviteter og i den daglige praksis
 • Skulle (videre)udvikle og facilitere rehabiliterende aktiviteter, grupper og indsatser i dagtilbuddet, der understøtter målgruppens læring af nye færdigheder
 • Blive en del af nødtelefonsteamet

VI SØGER DIG, DER…:

 • Har en professionsbachelor som psykomotorisk terapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, lærer, pædagog, sygeplejerske eller lignende. Evt. med en akademisk overbygning som cand.mag. fra DPU, RUC eller lign.
 • Har professionel erfaring med mennesker, som lider af en spiseforstyrrelse eller lignende kombinationsproblematikker, såsom selvskade, personlighedsforstyrrelse, angst eller depression
 • Er nysgerrig på at (videre)udvikle vores færdighedsgenerende metode i praksis
 • Er struktureret, rolig, reflekteret og empatisk
 • Trives med tæt, tværfagligt samarbejde
 • Kan bevare overblikket og roen, når opgaverne er mange, og målgruppen på samme tid har brug for din hjælp
 • Kan spise al slags mad og kan begå dig i et køkken, så du kan understøtte den daglige måltidstræning

VI TILBYDER DIG:

 • En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med solid erfaring med spiseforstyrrelser
 • Stor medindflydelse og ansvar
 • Månedlig supervision
 • Dygtige sparringspartnere
 • At være en del af NGO’en AskovFonden

Læs mere om Askovhus her

FAKTA OM ASKOVFONDEN
AskovFonden er en NGO med mere end 75 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 5 afdelinger arbejder vi for mennesker i udsathed får styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for deres eget liv og det samfund, de er en del af . Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år. 

Læs mere om AskovFonden her: askovfonden.dk.

ANSÆTTELSESVILKÅR OG PROCEDURE

Ansøgningsfrist den 16. november 2020. Ansættelsessamtaler afholdes den 20. november 2020. Stillingen er en fast stilling på 35-timer. Tiltrædelse 1/1.

Søg stillingen via anbefaljob.dk.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte direktør Line K. Sidenius på mail: lks@askovhus.dk.