Askovhus sætter fokus på spiseforstyrrelser hos sportsudøvere

De senere år er der kommet mere og mere fokus på, hvor udbredt spiseforstyrrelser er i sportens verden. Senest med rapporten Spiseforstyrrelser i dansk eliteidræt (2020), som bl.a. peger på, at mellem ca. 10-17% af de adspurgte eliteatleter havde symptomer på en spiseforstyrrelse, mens 61% mener at presset fra eliteidrætsmiljøer kan være med til at udløse en spiseforstyrrelse.

Sub-eliten gemmer på mørketal

Men hvor der er kommet opmærksomhed omkring spiseforstyrrelser hos vores topatleter, mangler der stadig meget viden om, hvor udbredt problematikken er hos sub-eliten – det vil sige, hos det niveau, som ligger lige under elitesportsudøverne. Bl.a. frygtes der at være et stort mørketal her, som endnu ikke er belyst.

Hvor elitesportsudøvere vil kunne få hjælp og vejledning fra sundhedsprofessionelle omkring dem, så er der ikke det samme støtteapparat kørt i stilling til at hjælpe sportsudøvere, som befinder sig i sub-eliten. Ofte vil der her være et lignende pres, en hård træningskultur og høje ambitioner om at nå så langt som muligt. Og det kan også skabe de samme risikovilkår for en spiseforstyrrelse.

Askovhus har igennem mange år behandlet sportsudøvere med spiseforstyrrelser, og vi ønsker nu at sætte ekstra fokus på problematikken hos netop sub-eliten. Derfor har vi taget initiativ til at nedsætte en ERFA-gruppe med nogle af de førende eksperter på området i Danmark og Norge for at indsamle den nyeste viden og erfaring på området.

Vidensalon om spiseforstyrrelser i sportens verden

Et af de første initiativer er at afholde en videnssalon om spiseforstyrrelser i sportens verden, hvor formålet er at belyse problemstillingen, at se på de perspektiver for behandling, der er lige nu og at reflektere over nogle mulige veje at gå for bedre at kunne hjælpe målgruppen i fremtiden.

På videnssalonen deltager:

Finn Skårderud, psykiater, forfatter, professor og stifter af Villa Sult – Institutt for spiseforstyrrelser i Oslo.

Mia Beck Lichtenstein, lektor og forskningsleder på Syddansk Universitet.

Inger Bols, vægtneutral klinisk diætist og specialist i intuitiv spisning.

Thea Balling, autoriseret psykolog ved Askovhus og moderator på videnssalonen.

Videnssalonen afholdes fredag d. 3. september kl. 9-10, og det er gratis at deltage. Det foregår online på Zoom.

Videnssalonen streames også på Facebook. Se videnssalonen her.