Askovhus på årsmøde i DSS

Askovhus var med på årsmødet i Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser, både for at suge til sig af de mange oplæg og for at præsentere Askovhus’ beskæftigelsesforløb.

Årsmødet for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser havde i 2017 fokus på gruppebehandling af borgere med spiseforstyrrelser samt behandlingsmetoden Cognitive Remediation Therapy for Anorexia Nervosa (CRT).

Årsmødet forløb over to dage, og den første dag var sat af til deling af erfaringer og refleksioner over behandling af borgere med spiseforstyrrelser i grupper.

Her præsenterede Askovhus vores beskæftigelsesforløb, som har til formål at få borgere med spiseforstyrrelser tættere på job, uddannelse eller anden beskæftigelsesaktiviteter, og vi fortalte om nogle af de positive erfaringer og udfordringer, der har været ved at drive og udvikle projektet i løbet af de sidste 3 år.

Der var mange andre inspirerende oplæg bl.a. fra Tværfagligt Udgående Team (TUT), Risskov, der fortalte om, hvordan de understøtter og træner pårørendes færdigheder til at kunne understøtte barnet til at få en normaliseret spisning.

Nye strategier til fleksibel tænkning
Dr. Kate Tchanturia, Ph.D., senior researcher ved King’s College London, afholdt en workshop om CRT, og terapiformen fokuserer på at ændre anoreksipatienters tænkning, når den bliver ufleksibel og fastlåst.Derfor er der i CRT-behandling fokus på hvad patienten tænker, og ikke mindst hvordan patienten tænker.

Formålet er derfor, at mindske patientens behov for kontrol, udfordre perfektionismen og tilbyde alternativer, så patienten støttes til at udvikle nye strategier indenfor fleksibel tænkning, multitasking og det hele billede ved hjælp af kognitive øvelser.