Askovhus opstarter nyt BED pårørendeforløb

Pårørende til mennesker med BED i Askovhus pårørendeforløb

Det er ofte hårdt at være pårørende til mennesker med BED, og mange er i tvivl om, hvordan de bedst kan støtte deres nærmeste. Samtidigt kan pårørende, som har en god indsigt i spiseforstyrrelsen, være med til at hjælpe deres nærmeste.

Mange pårørende er vidne til at deres partner, søskende eller barn, som har spiseforstyrrelsen BED, kæmper en hård kamp med vægt, dømmende tanker omkring sin krop og følelsen af at føle sig forkert. Hos mange bliver sygdommen desuden tit misforstået og tolket som overvægtsproblemer. Det kan føre til både fejlbehandling, frustrationer og yderligere isolation og ensomhed.

Har man BED, er det derfor vigtigt at blive mødt af forståelse og indsigt i de udfordringer, man står med. Og her kan pårørende spille en vigtig rolle.

Derfor opstarter Askovhus nu et nyt forløb, så man som pårørende kan blive bedre klædt på til at støtte sin nærmeste og samtidigt også får bedre mulighed for at tage vare på sig selv.

Forløbets indhold

På forløbet bliver der undervist i, hvad BED er, og hvordan det kan opleves at lide af tvangsoverspisning. Formålet er at skabe en forståelse for sygdommens mekanismer, og de specifikke udfordringer, som man kæmper med, når man har BED. Som deltager vil man også få redskaber til at støtte både sig selv og den nærmeste med BED.

Forløbet henvender sig til pårørende til en person med BED. Vedkommende behøver ikke være diagnosticeret med BED eller i behandling herfor. Man kan både deltage som forældre, søskende, ven eller partner.

Læs mere

Forløbet Få redskaber til at forstå og støtte din pårørende med spiseforstyrrelsen BED foregår online og starter op d. 20. maj, og du kan læse mere om det praktiske og tilmelding her.

Erfaringer fra BED-projekt

Askovhus har i de sidste tre år været i gang med at udvikle og tilbyde BED behandling til mennesker med spiseforstyrrelsen BED (tvangsoverspisning). Det er en del af et fireårigt projekt, som er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet, og formålet er at udvikle og tilbyde behandlingsforløb. En midtvejsevaluering viser, at der er rigtig god effekt af BED-behandlingen i Askovhus. 85% er ikke længere diagnosticeret med BED efter et forløb i Askovhus.