Askovhus bliver VISO-underleverandør indenfor børn- og ungeområdet

Askovhus kan nu rådgive om børn og unge indenfor kombinationsproblematikker med spiseforstyrrelse og autismespektrum forstyrrelse. Det sker i et samarbejde med MIR-skolerne, som arbejder specialiseret med autismeområdet, og som er blevet udvalgt som VISO-leverandør.

VISO – specialrådgivning og viden

VISO er den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på socialområdet. Borgere, pårørende, kommuner, regionale, kommunale og private, sociale tilbud kan bede VISO om rådgivning. Rådgivningen er gratis, og det er VISO, som vurderer, hvad behovet for hjælp er og sørger for den rette rådgivning.

Det er Socialstyrelsen, der udvælger hvilke aktører, der bliver leverandør af VISO-ydelser, og her har MIR-skolerne altså udmærket sig, og er blevet udvalgt til at rådgive om autismespektrum forstyrrelser på børn- og ungeområdet.

Askovhus er valgt som underleverandør

Askovhus er i samme omgang blevet valgt som underleverandør til MIR-skolerne i de tilfælde, hvor der er en kombinationsproblematik med spiseforstyrrelser og autismespektrum forstyrrelse. Det vil altså sige, at hvis et barn eller en ung har autismespektrum forstyrrelse og samtidigt kæmper med en spiseforstyrrelse, vil Askovhus og MIR-skolerne samarbejde om at rådgive og løse opgaven.

Hvad betyder det at være VISO-leverandør?

Askovhus er i forvejen VISO-leverandør på spiseforstyrrelsesområdet og voksne. Som udsendte for Socialstyrelsen tilbyder vi rådgivning og udredning i særligt udvalgte og komplicerede sager. Vi kan rådgive i hele landet og bliver kaldt ud til sager, hvor VISO vurderer, at der er behov for vores specialviden og rådgivning.

Det er et stort skulderklap at blive anerkendt for sit arbejde af Socialstyrelsen, og vi glæder os til at kunne dele vores erfaringer og viden og bidrage til at voksne – og nu også børn og unge med autismespektrum forstyrrelse – landet over, kan få hjælp med deres spiseforstyrrelse.

Har du brug for hjælp igennem VISO?

På VISOs hjemmeside kan du læse meget mere om organisationen og deres procedurer, og her finder du også kontaktoplysninger i tilfælde af, at du har behov for rådgivning.

VISO

Rådgivning til borgere