Askovhus som VISO-underleverandør indenfor børne- og ungeområdet

Som VISO leverandører og udsendte for Socialstyrelsen tilbyder MIR skolerne i samarbejde med Askovhus rådgivning og udredning til blandt andet kommuner og fagpersoner i særligt udvalgte og komplicerede sager om børn og unge indenfor kombinationsproblematikker med spiseforstyrrelse og autismespektrum forstyrrelse. Vi kan rådgive i hele landet og bliver kaldt ud til sager, hvor VISO vurderer, at der er behov for vores specialviden og rådgivning.

VISO – specialrådgivning og viden

VISO er den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på socialområdet. Borgere, pårørende, kommuner, regionale, kommunale og private, sociale tilbud kan bede VISO om rådgivning. Rådgivningen er gratis, og det er VISO, som vurderer, hvad behovet for hjælp er og sørger for den rette rådgivning. Det er Socialstyrelsen, der udvælger hvilke aktører, der bliver leverandør.

Askovhus er valgt som underleverandør

MIR-skolerne rådgiver om autismespektrum forstyrrelser på børn- og ungeområdet. Askovhus er valgt som underleverandør til MIR-skolerne i de tilfælde, hvor der er en kombinationsproblematik med spiseforstyrrelser og autismespektrum forstyrrelse. Det vil altså sige, at hvis et barn eller en ung har autismespektrum forstyrrelse og samtidigt kæmper med en spiseforstyrrelse, vil Askovhus og MIR-skolerne samarbejde om at rådgive og løse opgaven. Askovhus er også VISO-leverandør på spiseforstyrrelsesområdet for voksne.

“Det er et stort skulderklap at blive anerkendt for sit arbejde af Socialstyrelsen, og vi er glade for at kunne dele vores erfaringer og viden og ikke mindst bidrage til at voksne – og nu også børn og unge med autismespektrum forstyrrelse – landet over, kan få den hjælp de har brug for.” – Line Sidenius, direktør for Askovhus

Har du brug for hjælp igennem VISO?

På VISOs hjemmeside kan du læse meget mere om organisationen og deres procedurer, og her finder du også kontaktoplysninger i tilfælde af, at du har behov for rådgivning.

VISO

Rådgivning til borgere