Til efteråret bliver det igen muligt for mennesker med tvangsoverspisning at få gratis hjælp i Askovhus. Sundhedsministeriet har netop uddelt 6,6 mio. kr. til, at Askovhus kan fortsætte behandlingsforløbet ’Dialektisk adfærdsterapi til mennesker med BED’ helt frem til 2025.

BED behandling

I 2018 uddelte Sundheds- og Ældreministeriet ekstra midler for at udvide behandlingskapaciteten for mennesker med tvangsoverspisning fordi der manglede behandlingsmuligheder. Askovhus var dengang en ud af de syv aktører, som fik projektmidler til at lave BED behandling i perioden 2018-2021. Det er dette projekt, som nu kan videreføres helt frem til 2025 med flere midler fra Sundhedsministeriet.

Der er i denne omgang i alt givet 49 mio. kr., og heraf har Askovhus altså fået 6,6 mio. kr. til behandlingsforløbet ’Dialektisk adfærdsterapi til mennesker med BED’.

Nederst kan du se, hvordan du kan komme i betragtning til en plads i behandlingsforløbet.

Behandlingen virker rigtig godt

Der er netop udgivet en rapport om Askovhus’ BED behandling, og denne viser, at behandlingen er ’yderst effektiv’.

85% af dem, der gennemførte Askovhus’ behandlingsforløb, har ikke længere diagnosen BED efter afslutning af behandlingen. Samtidigt er 6 ud af 10 deltagere helt ophørt med at have overspisningsepisoder. Deltagerne har også fået reduceret symptomer på angst og depression samtidigt med, at de har fået højnet deres livskvalitet.

De mennesker, der har søgt hjælp til behandling af BED i Askovhus, oplever således i høj grad at få det bedre, og at blive hjulpet i forhold til deres spiseforstyrrelse.

Baseret på dialektisk adfærdsterapi

Askovhus behandling for BED er baseret på metoden dialektisk adfærdsterapi. Det er en evidensbaseret metode, og udover Askovhus’ egne resultater viser ny forskning også, at det er en af de terapeutiske metoder, som har en rigtig god effekt på tvangsoverspisning.

Projektet vil i alt have plads til 88 deltagere fordelt henover de næste 3½ år.

30 ugers behandlingsforløb

Forløbet indeholder både gruppesessioner og individuel terapi samt diætetisk vejledning og inddragelse af pårørende. Forløbet varer 30 uger og indeholder en række elementer, som fokuserer på at tage hånd om selve spiseforstyrrelsen, herunder færdighedstræning, mekanisk spisning og kostdagbog.

Du kan læse mere om forløbet her.

Hvordan får man en plads i behandlingsforløbet?

Det første behandlingsforløb forventes at starte op til oktober. For at komme i betragtning til en plads i behandlingsforløbet bedes du skrive en mail til info@askovhus.dk. Her vil du blive skrevet på en interesseliste og efterfølgende kontaktet med henblik på at komme på venteliste til forløbet.

Man skal igennem en visitation for at få tildelt en plads i behandlingsforløbet. På det første hold vil der være plads til 16 deltagere.

Behandlingsforløbet henvender sig til mennesker med mild til moderat BED.