Vil du være en del af et dygtigt team, som er specialiseret i spiseforstyrrelser? Askovhus udvider medarbejderstaben og søger lige nu to nye psykologer.

Baghus, træ og blade

 

Askovhus er AskovFondens specialiserede behandlings- og rehabiliteringstilbud til mennesker med spiseforstyrrelse. Askovhus er VISO-leverandør og tilbyder en lang række rehabiliterende og terapeutiske indsatser til børn, unge og voksne med spiseforstyrrelse, herunder BED-behandling, indsatser for sportsudøvere med spiseforstyrrelser, behandlingsforløb for unge, færdighedstræningsgrupper og individuel terapi. Herudover tilbydes desuden pårørendeindsatser og familiesamtaler.

Askovhus søger løbende at udvikle nye indsatser til mennesker med spiseforstyrrelser. Senest har vi fået projektmidler til behandlingsforløb til hhv. mennesker med BED og til unge og deres forældre samt naturterapeutiske forløb.

Alle indsatser i Askovhus tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi (DAT), radically open dialectical behavioural therapy (RO-DBT) og i Feedback Informed Treatment (FIT).

Primære arbejdsopgaver

 • Terapeutiske forløb med unge (fra 13 år) og voksne med alle typer af spiseforstyrrelser
 • Forældre- og familiesamtaler
 • Afholdelse af visitationssamtaler
 • Varetagelse af psykologiske undersøgelser
 • Deltagelse i medarbejdermøder, teammøder og andre faglige aktiviteter
 • Mulighed for at deltage i psykologfaglige udviklingsprojekter

Vi ser gerne, at du…

 • Har erfaring med at arbejde med mennesker med spiseforstyrrelse
 • Har kendskab til og evt. erfaring med DAT og FIT
 • Har lyst til at arbejde med både unge, voksne og pårørende inden for alle typer af spiseforstyrrelser
 • Kan skabe en tillidsfuld terapeutisk alliance med målgruppen
 • Besidder nysgerrighed, selvstændighed og engagement til at tage ansvar og handle
 • Trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde
 • Kan bevare ro og overblik, når der er travlt

Vi tilbyder

Som psykolog i Askovhus kommer du til at indgå i et dygtigt og ambitiøst team med 7 andre psykologer. Til daglig vil du sidde på samme adresse som psykologteamet, vores kommunikationsmedarbejder og vidensmedarbejder samt Askovhus’ direktør. Du vil både få mulighed for tæt sparring og samarbejde om forskellige opgaver med de andre psykologer og mulighed for at arbejde selvstændigt. Du vil deltage i individuel- og gruppesupervision hos en ekstern specialiseret psykolog inden for spiseforstyrrelsesområdet og derudover i teammøder og andre faglige aktiviteter.

Askovhus har mange års erfaring med behandling og rehabilitering til personer med spiseforstyrrelse, og vi prioriterer vores faglighed højt.

Vi sætter derudover også stor pris på vores kollegiale sammenhold og holder jævnligt sociale arrangementer.

Det praktiske

Stillingerne er på 37 timer. Ansøgningsfristen er mandag d. 15. august, og vi ser gerne, du kan starte d. 1. oktober. Vi afholder ansættelsessamtaler onsdag d. 24. august.

Søg stillingen som psykolog her.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, bedes du kontakte afdelingsleder Signe Rasholm på signe.rasholm@askovhus.dk. Læs mere om Askovhus på Askovhus.dk, og besøg os på facebook.com/askovhus.

Om AskovFonden

Askovhus er en del af AskovFonden, som er en non profit NGO med mere end 75 års erfaring med at arbejde med socialt udsatte. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I AskovFondens fem afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark.