120 års erfaring med spiseforstyrrelser

Askovhus rummer mange forskellige fagligheder, og samlet set har medarbejdergruppen 120 års erfaring i at hjælpe borgere med spiseforstyrrelser. 

I Askovhus sætter vi pris på tværfaglighed, og vi mener, at forskellige baggrunde er med til at skabe et solidt og alsidigt fundament, som bedre gør os i stand til at hjælpe den enkelte borger.

Udover de mere traditionelle funktioner som psykologer og socialpædagoger har vi f.eks. også en socialrådgiver ansat til at hjælpe med uddannelse, beskæftigelse og økonomi, en klinisk diætist som sikrer fagligheden omkring kost og ernæring, en sygeplejerske som bidrager med sundhedsfaglig viden, en fysioterapeut, der indtænker kroppen i det rehabiliterende arbejde osv.

Vi tror på, at det netop er i det tværfaglige møde, at vi skaber de bedste løsninger på komplekse problemstillinger, så vi på den måde kan yde vores bedste for de mennesker, der gør brug af Askovhus’ rehabilitering.

Du kan klikke på billedet og se, hvem vi alle sammen er, og hvordan vi arbejder med specialiseret rehabilitering for unge og voksne med svære spiseforstyrrelser.