Tilsyn

Socialtilsyn

Askovhus bliver årligt vurderet af Socialtilsyn Hovedstaden. Herunder kan du se den seneste tilsynsrapport fra 2018, hvor Askovhus får 4,9 ud af 5 mulige point i gennemsnit.

I deres overordnede konklusion skriver Socialtilsynet, at ”borgerne trives i tilbuddet samt, at de under opholdet oplever en gradvis, men også mærkbar forbedring af deres samlede situation.” Og videre at: “…tilbuddets indsatser og organisering i høj grad understøtter, at borgernes sociale kompetencer, relationer og fællesskaber styrkes og vedligeholdes”.

Socialtilsynet konkluderer derudover, at “….tilbuddets medarbejdere og ledelse i høj grad er fagligt kompetente…” og, at “…(d)et tværfaglige samarbejde er højt prioriteret og tilbuddet er optaget af både at tilegne sig ny viden, men også at give viden og erfaringer videre andre professionelle, borgere pårørende og andre interessenter.

Læs Socialtilsynets rapport fra 2018 her.

Læs Socialtilsynets rapporter fra tidligere år: 2017, 2016, 2015.

 

Arbejdstilsyn

Askovhus har senest fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet i juli 2016. En grøn smiley betyder, at arbejdstilsynet ikke har konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer.

 

 

 

IMG_6786