Terapi og øvrige tilbud

Askovhus tilbyder både individuel terapi og gruppeterapi

Askovhus tilbyder forskellige former for terapi til dig, der har en spiseforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse eller selvskadende adfærd.

TERAPI

Individuel dialektisk adfærdsterapi
Er for dig, der har en personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd.
I dialektisk adfærdsterapi undervises du i og arbejder med følelsesregulering og med udvikling af færdigheder til at håndtere udfordringer og skabe mest mulig balance. Målet i DAT er at skabe et meningsfyldt liv, hvor du udnytter dine kompetencer.

Vi arbejder med dine barrierer, både tanke-, følelses- og adfærdsmæssigt, med henblik på at du bliver i bedre stand til at opnå målene i dit forløb. Du kan få udviklet færdigheder til at håndtere udfordringer og hændelser, så du kan handle på en mere nuanceret og hensigtsmæssig måde, både overfor dig selv og overfor andre.

Færdighedstræning i gruppe
Du bliver undervist i forskellige færdigheder ift. opmærksomhed, relationer og håndtering af følelser. Færdigheder tilknyttet spisning kan være en mulighed, hvis du har behov for det. Du bliver også undervist i at se og give udtryk for det, der er godt hos dig selv og hos andre. Undervisningen suppleres af hjemmeopgaver.

Formålet med færdighederne er, at du bliver bedre til at håndtere de følelser, du oplever.

Individuel Kunstterapi
Indre lidelse kan komme til udtryk som en spiseforstyrrelse, en personlighedsforstyrrelse, som selvskadende adfærd eller i form af psykosociale vanskeligheder. Et kunstterapeutisk forløb hjælper dig til at finde ind til de svære tanker og følelser, der fylder, og til visuelt at kunne udtrykke det, der er umuligt eller svært sætte ord på. På den måde bliver du bedre i stand til at gengive og tydeliggøre, hvad du føler, og hvad der er svært. Både over for din omverden og over for dig selv.

Koordinations- og motivationssamtaler
Kan være for dig, der har behov for ”et skub i den rette retning” for at komme skridtet nærmere det, du gerne vil. Du kan gennem samtalerne få støtte til og blive motiveret til at arbejde med dine mål og delmål i et tempo, som passer til dig.

ØVRIGE TILBUD

Social mentor/Efterværn
Har du boet i et botilbud, eller har du været indlagt, kan det at skulle flytte for dig selv føles som en kæmpe udfordring. Her kan en social mentor vejlede og støtte dig i at håndtere den svære overgang fra beskyttende rammer til et selvstændigt liv.
Erfaringsmæssigt ved vi, hvad der kan være særligt udfordrende for mennesker, der har levet med en spiseforstyrrelse. En social mentor tager hensyn til de behov, du har, og kan både støtte dig praktisk og i forhold til at skulle håndtere de følelser, dit nye liv giver dig.

Bisidder/Følgeordning
Hvis du oplever, at det er svært at skulle til behandling, til læge, til samtale i kommunen, skolen eller lignende, kan Askovhus tilbyde dig en bisidder, som kan tage med dig. Bisidderen støtter dig i at udtrykke, hvordan din livssituation ser ud, og hvad det er, du har behov for. Målet er, at du deltager i relevante gøremål, der har afgørende betydning for din bedring og fremtid, og på længere sigt at du kan handle selvstændigt.

Superviseret spisning
Er for dig, som har brug for støtte og hjælp til at opbygge og vedligeholde hensigtsmæssige mønstre omkring mad og spisning. Den superviserede spisning kan både foregå i Askovhus eller i dit eget hjem.
Spisesupervisoren vejleder dig i, hvordan du kan håndtere de svære situationer, der kan og vil opstå undervejs, som f.eks. hvordan tilbagefaldstrang kan håndteres.

Traume-sensitiv yoga
Når du kan observere og sætte ord på dine følelser i kroppen, bliver det nemmere at kontrollere dine følelser. Det mindsker risikoen for, at du handler impulsivt og uhensigtsmæssigt på svære følelser. Opmærksomhedstræning gennem yoga anvender vi for at understøtte indlæringen af færdigheder til opmærksomhed. Undervisningen foregår på små hold med max. 5 deltagere og varetages altid af samme Askovhus- medarbejder.

Fagsupervision og kurser
Askovhus tilbyder gratis råd og vejledning til kommuner, regioner og private, som sidder med en konkret sag med en borger med spiseforstyrrelse.

Askovhus tilbyder også at komme ud og lave fagsupervision til aktører, der arbejder med borgere med spiseforstyrrelser, og som har brug for hjælp til, hvordan man bedst arbejder med målgruppen.

Askovhus tilbyder desuden kurser og workshops om rehabilitering af borgere med spiseforstyrrelse. Indholdet kan tilpasses efter konkrete ønsker.