Fra systemvelfærd til relationel velfærd

Hvordan skal fremtidens sociale indsatser se ud? Hvordan bruger vi bedst ressourcerne? Hvordan hjælper vi de 20 procent dårligst stillede i vores samfund? Det var nogle af de spørgsmål, der blev sat fokus på til Christiansborg-konferencen Fra systemvelfærd til relationel velfærd.

Sammen med Torsten Gejl (Socialordfører, Alternativet) og Carl Holst (Socialordfører, Venstre) inviterede AskovFonden mandag d. 11. december til en konference på Christiansborg for at udforske begrebet relationel velfærd.

 

Med udgangspunkt i den enkelte borger

Relationel velfærd sættes overfor systemvelfærd og kendetegnes ved, at relationen mellem mennesker er omdrejningspunktet i vores velfærdsløsninger. Kort fortalt handler det om altid at tage udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov for hjælp og støtte fra systemet samt at møde vedkommende med respekt, tillid og anerkendelse.

Systemvelfærd tager i stedet udgangspunkt i systemets egne strukturer, som skaber kasse- og silo-tænkning, hvor den enkelte borger i værste fald bliver mødt af ufleksible, sociale tilbud, mange forskellige medarbejdere fra forskellige afdelinger, der har svært ved at tale sammen, mistillid og krav om dokumentation og hurtige resultater.

 

Den personlige relation skaber en afgørende forskel

For helt konkret at vise hvordan systemvelfærden sætter snubletråde ud for de borgere, der har brug for hjælp, deltog to brugere fra AskovFonden – en af dem var Sarah, som er tidligere beboer i Askovhus.

Det gennemgående i Sarahs historie var, hvor grundlæggende den personlige relation til hendes behandler var for hendes udvikling. Det gjorde en afgørende forskel, at hun kunne mærke, at nogen ville kæmpe for hende og var parat til at være give sig tid og være fleksible for at yde den nødvendige støtte og hjælp.

Dét betød, at hun kom igennem den svære tid og i dag arbejder som socialrådgiver og er blevet gift og mor til to børn.

Hvordan skaber vi relationel velfærd?

Konferencen bød på ekspertoplæg om relationel velfærd fra Helle Øbo, adm. direktør i AskovFonden, Jette Søndergaard, chef for forretningsudvikling i Herning Kommune og Knud Aarup, som er tidligere direktør for Socialstyrelsen.

På det grundlag diskuterede socialordførerne Pernille Rosenkrantz-Theil (A), Trine Torp (F), Carl Holst og Torsten Gejl med eksperterne om den relationelle velfærdstilgang, og der kom mange forskellige perspektiver på bordet, bl.a. at rigtigt mange fagprofessionelle udmærket godt ved, hvilke sociale indsatser, der virker, men at de er for bundet af systemets regler til at gøre noget ved det.

Blandt alle de tilstedeværende var der enighed om, at relationel velfærd som udgangspunkt er vejen frem for velfærdssamfundet i dagens Danmark. Spørgsmålet er bare, hvordan, vi gør.

 

For at komme videre med det konkrete arbejde inviterede Torsten Gejl til at afholde endnu en konference med fokus på, hvad der helt konkret virker, både i det offentlige og i civilsamfundet.

 

Hvad er relationel velfærd?

I AskovFonden og i Askovhus har vi altid arbejdet ud fra en relationel tilgang i vores sociale indsatser.

Her kan du læse mere om hvad både AskovFonden og andre har skrevet om begrebet relationel velfærd.