Samarbejdspartnere

Vi tror på et tæt samarbejde

Askovhus arbejder tæt sammen med en lang række private aktører og offentlige myndigheder om at fremme og gennemføre den bedste behandling og rehabilitering af mennesker, der lider af spiseforstyrrelser.

Askovhus samarbejder med 24 danske kommuner om konkrete behandlings- og rehabiliteringsforløb for mennesker med svære spiseforstyrrelser.

Askovhus har et formaliseret og tæt samarbejde med spiseforstyrrelsesafsnit på både Rigshospitalet og Gentofte Hospital og er medlem og kasserer i Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser. Askovhus er også en aktiv del af det danske DAT-netværk. Askovhus samarbejder desuden med små og mellemstore virksomheder i forhold til etablering af praktikpladser, fritidsjobs, ordinære jobs og job på særlige vilkår.