Organisation

Vi skaber rammerne for dig

Askovhus arbejder med rehabilitering og rummer både botilbud, forskellige ambulante tilbud og et beskæftigelsesforløb. Vores tilbud er specielt for dig, som lider af en spiseforstyrrelse eller er påvirket af psykosociale vanskeligheder eller selvskadende adfærd i en sådan grad, at det er vanskeligt at få hverdagen til at hænge sammen.

Askovhus ledes af direktør Line K. Sidenius i et ledelsesteam bestående af afdelingsleder Sussi Harpøth og afdelingsleder Ulrik Sørensen.

Askovhus har en bestyrelse og en styregruppe, der løbende kvalitetssikrer fagligheden i Askovhus’ arbejde og kvalificerer vores organisatoriske, strategiske og driftsmæssige ramme.

Vi er en del af AskovFonden, og lederen af Askovhus indgår i AskovFondens ledergruppe. Derudover har vi i AskovFonden en administration, en kommunikationsafdeling samt et videnscenter, der understøtter driften og udviklingen af alle AskovFondens 6 afdelinger, herunder også Askovhus.