Kurser og fagsupervision

Kurser og fagsupervision

Askovhus tilbyder gratis råd og vejledning til kommuner, regioner og private aktører, som sidder med en konkret sag med en borger med spiseforstyrrelse.

Askovhus stiller også altid op til en gratis afklarende samtale med borgeren, så vi kan bistå med at tilvejebringe et grundlag for vurdering, der sikrer, at borgeren tilbydes den rette indsats i kommunen mv..

Askovhus tilbyder fagsupervision til aktører, der arbejder med borgere med spiseforstyrrelser, og som har brug for hjælp til, hvordan man bedst arbejder med målgruppen. Supervisionen kan foregå både hos jer eller i Askovhus.

Askovhus tilbyder desuden kurser og workshops om rehabilitering af borgere med spiseforstyrrelser. Indholdet kan tilpasses efter konkrete ønsker. Se AskovFondens Kursusportal for mere information, priser og kontaktinfo.

Relationsmedarbejdere_front