Hjælp til pårørende

Askovhus’ Pårørendekursus

Det kan være hårdt at være pårørende til et menneske, der lider af en spiseforstyrrelse. Som pårørende oplever mange stor magtesløshed, håbløshed eller skyldfølelse.

Askovhus’ Pårørendekursus er et undervisningsbaseret tilbud til forældre, søskende, kærester og andre nøglepersoner til de deltagere, der enten bor i Askovhus eller som deltager i Askovhus’ beskæftigelsesforløb.

Formålet med kurset er, at klæde dig bedre på til at forstå spiseforstyrrelsens væsen. Du vil lære nye færdigheder, så du bedre kan tage vare på dig selv og blive bedre rustet til at støtte og håndtere hverdagen og de udfordringer, som du kan stå i.

Erfaring viser, at det har stor betydning at tale med andre, der har oplevet lignende udfordringer. Når man taler med andre bliver udfordringerne almengjort og dermed lettere at håndtere. Erfaringsudvekslingen med de andre kursister giver dig mulighed for at få nye ideer og dermed udvikle dine handlekompetencer og færdigheder.

Askovgus2015-2