Historie

Askovhus har 30 års erfaring

Askovhus har siden 1983 specialiseret sig i rehabilitering og social træning af sårbare unge i aldersgruppen 17 år og opefter. De seneste 20 år har fokus særligt været på mennesker, der lider af svære spiseforstyrrelser.

Gennem AskovFondens samarbejde med Socialpsykiatrien, og deres fælles samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik, fandt man frem til, at oprettelsen af et specialiseret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd ville være meningsfuldt.

Herigennem opstod Askovhus, og vi har siden 1994 haft et formaliseret samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik omkring udslusning og specialiseret rehabilitering af langtidsindlagte patienter. Siden 2009 har vi også haft et tilsvarende samarbejde med Gentofte Hospitals Klinik for Spiseforstyrrelser.