For samfundet

Vi integrerer den enkelte i samfundet igen.

Mennesker med svære spiseforstyrrelser bliver som regel indlagt til behandling på et spiseforstyrrelsesafsnit på psykiatrisk afdeling og udskrevet, når de har en vis vægt. Men selvom kroppen ser rask ud, kan hverdagen være svær at komme igennem efter et hospitalsophold. Specialiseret rehabilitering er nødvendig, hvis man skal komme solidt tilbage til et selvstændigt liv igen.

Askovhus tilbyder en erfaringsbaseret og specialiseret rehabilitering, som gør det muligt at ændre den enkeltes livssituation til det bedre. For at sikre, at mennesker med spiseforstyrrelser opnår bedre livskvalitet og bliver integreret i samfundet, er en effektiv indsats på tværs af sektorer altafgørende.

Askovhus arbejder på at styrke samarbejdet mellem regionale, kommunale og 3. sektor-aktører. Vi vil gerne undgå, at mennesker med spiseforstyrrelse ender i de faldgruber mellem sektorerne, som stadig findes. Samtidig udbreder vi vores viden om virksom rehabilitering af unge med svære spiseforstyrrelser, som vi har opsamlet gennem de seneste 30 år. På den måde hjælper vi både den enkelte og samfundet.