Finansiering

Askovhus er AskovFondens tilbud til borgere med spiseforstyrrelse. AskovFonden er en nonprofit organisation

Askovhus er finansieret via indtægt fra de ydelser, kommunerne køber hos os til borgere med spiseforstyrrelse. Derudover modtager vi midler fra puljer og fonde. Københavns kommune fører både økonomisk og fagligt tilsyn med Askovhus, hvilket består af årlige tilsyn fra REVAS og godkendelse af budgetter og regnskaber fra kommunens tværgående juridiske enhed.

Alt eventuelt overskud geninvesteres i nye sociale løsninger.