Evidens

Vi evaluerer vores indsatser

Askovhus' mål og praksis er beskrevet i vores manual for rehabilitering og revideres løbende. Vi lægger os op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2005 omkring behandling af spiseforstyrrelser.

Vores arbejde tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi, som er en evidensbaseret metode, der har dokumenteret effekt på behandling af svære spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Vi dokumenterer løbende vores arbejde via Feedback Informed Treatment (FIT), hvis formål er at evaluere og forbedre vores indsatser. FIT tager udgangspunkt i den enkelte borgers oplevelser og udbytte, og alle beboere i Askovhus laver evalueringen ugentligt.

Vi udarbejder samtidig statusskrivelser for hver enkelt deltager i Askovhus minimum hver 6. måned. Dette sikrer det bedst mulige samarbejde omkring den enkeltes behandling og rehabilitering, giver os mulighed for at justere vores indsatser og skaber gennemsigtighed over for samarbejdspartnere. Skrivelserne udfærdiges med baggrund i den oprindelige udviklings- og handleplan, hvori de overordnede rehabiliteringsmål er beskrevet. Den enkelte deltagers udviklingsmål justeres løbende, sådan at den bedst mulige rehabilitering sikres.

I starten og slutningen af hvert forløb gennemgår vi sociale udredningsskemaer med deltageren, hvilket gør os i stand til at evaluere effekten af rehabiliteringen for den enkelte.
Vi laver samtidig registreringer af alle nuværende og tidligere deltagere, der kort redegør for hver enkelt deltagers baggrund, behandlingsforløb, rehabiliteringsforløb i Askovhus, samt hvad den enkelte efter endt ophold er gået videre til i livet.

Vi benytter i den forbindelse også et spørgeskema til tidligere deltagere for at indsamle brugererfaring og viden om langtidseffekten af vores rehabiliteringsforløb. Det sætter os i stand til at evaluere på vores samlede rehabiliteringsindsats og til at justere den til det bedst mulige for nuværende og kommende deltagere.

Projekt SPIS dokumenteres og evalueres løbende som overordnet indsats. For hver enkelt deltager i projektet foretages både ugentlige og daglige evalueringer via Scott Millers Outcome Rating Scale og Session Rating Scale. Denne metode giver mulighed for præcist og løbende at kunne korrigere indsatsen, så den bliver mest mulig virkningsfuld.

Herunder kan du se den seneste tilsynsrapport fra Socialtilsynet, hvor Askovhus får 4,9 ud af 5 mulige point:

Askovhus tilsynsrapport 2017.

Askovhus har desuden fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet juli 2016. En grøn smiley betyder, at arbejdstilsynet ikke har konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer.