Botilbud

Askovhus kan hjælpe dig til et selvstændigt og meningsfyldt liv

Askovhus rummer forskellige botilbud

§107 Botilbud
Er du i behandling for en spiseforstyrrelse, og har du brug for støtte til at udvikle og træne færdigheder, som kan hjælpe dig til at klare hverdagslivets udfordringer bedst muligt? Så tilbyder Askovhus flere former for botilbud, som kan hjælpe dig på vej:

Delelejlighed er for dig, der har en spiseforstyrrelse. Du bor med en sambo, typisk en studerende, og I deler køkken og badeværelse.

Solist-bolig er for dig, der har en spiseforstyrrelse. Du har eget værelse. Bad og toilet deles med tre andre unge med en spiseforstyrrelse samt en studerende. Ugentligt er der en fællesaftale for alle beboere med to relationsmedarbejdere. I taler om hverdagen i boligen siden sidst, gør rent, køber ind og laver mad i fællesskab og spiser sammen.

Fælles for botilbuddene

Fælles for de to botilbud er, at du ugentligt har en aftale med en relationsmedarbejder, hvor I laver mad og spiser sammen.

Relationsmedarbejderne er unge studerende, der er trænede i at støtte dig i boligen og i forbindelse med spisning og aktiviteter. De fungerer som rollemodeller for et almindeligt ungeliv og tager gerne en ung til ung snak med dig om livet i almindelighed. Relationsmedarbejderen kan også hjælpe med forskellige praktiske gøremål, lægebesøg og lignende.

Mens du bor her, er du tilknyttet en fast koordinator, som taler med dig om hverdagslivet og om, hvordan du bedst muligt opnår dine mål. Din koordinator sørger for den røde tråd i hele dit rehabiliteringsforløb og har kontakten til f.eks. din læge/psykiater, din kommune og dit jobcenter.