Botilbud

§107 Botilbud
Er du i behandling for en spiseforstyrrelse, og har du brug for støtte til at udvikle og træne færdigheder, som kan hjælpe dig til at klare hverdagslivets udfordringer bedst muligt? Så tilbyder Askovhus et botilbud, der kan hjælpe dig på vej.

I Askovhus har vi forskellige boformer. Du kan dele bolig med en studerende, der ikke er i rehabilitering, bo alene eller bo sammen med andre unge, der også er i rehabilitering samt en studerende, der ikke er i rehabilitering.

 

Fælles for botilbuddene
Fælles for de tre botilbud er, at du ugentligt har en aftale med en relationsmedarbejder, hvor I laver mad, spiser sammen og taler om hverdagen.

Relationsmedarbejderne er unge studerende, der er trænet i at støtte dig i boligen og i forbindelse med spisning og aktiviteter. De fungerer som rollemodeller for et almindeligt ungeliv og tager gerne en ung til ung snak med dig om livet i almindelighed.

Relationsmedarbejderen kan også hjælpe med forskellige praktiske gøremål, lægebesøg og lignende.

Mens du bor i Askovhus, er du tilknyttet en fast koordinator, som taler med dig om hverdagslivet og om, hvordan du bedst muligt opnår dine mål. Din koordinator sørger for at holde den røde tråd i hele dit rehabiliteringsforløb, og har kontakten til f.eks. din læge/psykiater, din sagsbehandler og dit jobcenter. Askovhus’ socialrådgiver vil desuden støtte dig i forhold omkring økonomi, uddannelse og beskæftigelse mv.