ASKOVHUS SØGER PSYKOLOG

Askovhus søger psykolog til behandling og rehabilitering af borgere med spiseforstyrrelse

Askovhus er AskovFondens specialiserede tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelse.

Dialektisk adfærdsterapi (DAT) udgør det metodiske fundament i vores arbejde. I det daglige anvender vi Feedback Informed Treatment (FIT) til løbende at evaluere og justere vores indsatser, så borgeren oplever den bedst mulige effekt.

Vores personalegruppe består af psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejerske, diætist, fysioterapeut, akademikere og en gruppe kandidatstuderende.

Jobbet som psykolog:

Der er tale om et barselsvikariat med mulighed for fastansættelse.

Som psykolog i Askovhus er du ansvarlig for varetagelsen af:

 • Individuelle psykologforløb ud fra dialektisk adfærdsterapi
 • Færdighedstræning i gruppe ud fra dialektisk adfærdsterapi
 • Gruppe til generalisering af færdigheder i hjemmet ud fra dialektisk adfærdsterapi
 • Afholdelse af visitationssamtaler
 • Psykologiske undersøgelser
 • Daglig koordinering af Askovhus’ beskæftigelsesforløb
 • Varetagelse af krisetelefon som en del af et team på 10 personer

Det er en fordel, at du:

 • Har erfaring med at arbejde med personer med spiseforstyrrelse
 • Besidder nysgerrig, selvstændighed og engagement til at tage ansvar og handle
 • Kan skabe en tillidsfuld arbejdsalliance med målgruppen
 • Trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde
 • Kan bevare overblik og ro, når der er travlt
 • Har kendskab til og evt. erfaring med dialektisk adfærdsterapi

Vi tilbyder dig:

 • En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med behandling og rehabilitering af personer med spiseforstyrrelse
 • Ansvar og medindflydelse
 • Supervision og kurser
 • Faglig sparring med interne og eksterne sparringspartnere
 • En kultur med engagerede kollegaer
 • At være en del af NGO’en AskovFonden
 • Et barselsvikariat på minimum 10 måneder

Ansøgningsfrist er den 21-05-2018.

Start d. 1-8-2018.

Ansøgning og CV sendes igennem anbefaljob.dk.

For spørgsmål kontakt psykolog Signe Rasholm på
tlf. 20 11 35 32

Fakta om Askovhus

Askovhus er VISO-leverandør og ligger på Nørrebro i København. Askovhus rummer både botilbud og ambulante behandlings- og rehabiliteringstilbud. I Askovhus tager vi afsæt i personens situation, ønsker, mål og drømme.

Læs mere om Askovhus på askovhus.dk og besøg os på facebook.com/Askovhus

Fakta om AskovFonden

AskovFonden er en NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år med en vision om, at fremelske de ressourcer og kompetencer, den enkelte har og derved skabe en platform for forandring, hvor mennesket er i centrum.

Læs mere på askovfonden.dk