AskovFondens årsberetning 2016

AskovFondens årsberetning for 2016 er udkommet, og her kan du bl.a. læse om de mange projekter, som Askovhus og de andre fem afdelinger i AskovFonden havde fokus på sidste år.

Kultur som en grundsten

I 2016 har Askovhus dyrket de kulturelle samarbejder. Vi har endnu en gang arbejdet med det børn- og ungefokuserede Teater Kompas, denne gang om forestillingen Splittet Spor. Her har både medarbejdere og beboere i Askovhus bidraget med faglig viden og egne erfaringer, der har fungeret som et inspirationsgrundlag for forestillingen, som omhandler dysfunktionelle familier og spørgsmålet om hvorvidt man kan bryde den negative, sociale arv.

Et andet kulturelt partnerskab er AskovFondens tre-årige samarbejde med Roskilde Festivalen om Change-programmet, som Askovhus også er en aktiv del af. I 2016 var Askovhus med på årets festival med debat-eventen Er du syg, vi er ens?! om lighed i forhold til psykisk sårbarhed. Eventen blev arrangeret af Askovhus’ brugere i samarbejde med ASPA, og festivalgængerne blev udfordret på tabuer og fordomme om psykisk sårbare. Askovhus vil ligeledes være med til næste år, hvor emnet kulturel lighed sættes til debat, og arbejdet er allerede skudt i gang med workshops for brugerne i de forskellige afdelinger.

Uddannelse og beskæftigelse som drivkraft

Askovhus var med på Bornholm til årets Folkemøde, hvor vi satte fokus på, hvor vigtigt det er at give tid og plads til også at arbejde med ens drømme og mål for livet, når man har en spiseforstyrrelse. Uddannelse og beskæftigelse kan være en kæmpe drivkraft til at komme ud af spiseforstyrrelsens greb. Dét arbejder vi også med i Askovhus’ beskæftigelsesforløb, som nu kører for fjerde år. Her indgår brugerne i et special-tilrettelagt forløb, efter lov om aktiv beskæftigelse, der ruster dem til at blive job- eller uddannelsesparate. I alt er 86 procent af Askovhus’ brugere i gang med beskæftigelsesrettede aktiviteter, herunder uddannelse, job, praktikker m.v.

Du kan læse hele årsberetningen fra Askovhus og de andre afdelinger samt AskovFondens visioner for 2017 herunder.